This Banner is For Sale !!
Get your ad here for a week in 20$ only and get upto 15k traffic Daily!!!

C++ foundation | PART 1


C++ dasturlash tili haqida boshlang’ich ko’nikmalar


#embody <iostream>

utilizing namespace std;

int predominant()
{
  cout << "Salom dunyo" << endl;
  return 0;
}

#embody orqali bizga kerakli kutubxonalarni chaqiramiz!

 • #embody <iostream>(enter/output stream) ya’ni kiritish chiqarish oqimini boshqaradigan kutubxonani qo’shish

std::

 • utilizing namespace std; Bu code orqali std::(standartni) qayta-qayta yozavermaslik ishlatiladi

int predominant()

 • int predominant() funksiyasi dasturga kirish funksiyasi hisoblanadi. Bu funksiyani ishatilishda 2ta shart bor: mavjud bo’lishi va yagona bo’lishi!

console out ya’ni cout

 • cout console ga tekst va sonlarni chop etadi!

string

 • string bu tekst deyiladi va " " ichida yoziladi!

Masalan:
“222222” – bu string ya’ni tekst

22222 – bu esa son. stringdan farqli o’laroq son ustida arifmetik amallar bajarsa bo’ladi.

endl

 • endl bu code oraqali yangi qatorga o’tiladi!
 • n bu code orqali ham keyingi qatorga o’tsa bo’ladi, lekin bu tekstlar ichida ishlatiladi

;

 • ; C++ da har bir ifodani oxiriga shu belgi qo’yiladi!

return 0;

 • return 0; bu code int predominant() funksiyasini Operatsion Sistemaga muvaffaqqiyatli yakunlanganligini bildiradi!

The Article was Inspired from tech community site.
Contact us if this is inspired from your article and we will give you credit for it for serving the community.

This Banner is For Sale !!
Get your ad here for a week in 20$ only and get upto 10k Tech related traffic daily !!!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Want to Contribute to us or want to have 15k+ Audience read your Article ? Or Just want to make a strong Backlink?