Katenary ile docker-compose’u helm chart’a çevirmek

Katenary uygulaması, elinizde bulunan bir “docker-compose” dosyasını Helm Chart‘a çevirip, Helm Kubernetes paket yöneticisi ile kurulabilmesini sağlar. Katenary uygulaması açık kaynak kodlu bir uygulama olup golang dili ile yazılmıştır. Basitçe Katenary kurmak için aşağıdaki komutu çalıştırmanız yeterlidir. Uygulamayı kullanabilmek için Kubernetes ortamına gereksinim yoktur. sh <(curl -sSL https://uncooked.githubusercontent.com/metal3d/katenary/grasp/set up.sh) Enter fullscreen mode Exit fullscreen mode […]