Null safety: Kotlin vs. Java

Final week, I used to be on the FOSDEM convention. FOSDEM is restricted in that it has a number of rooms, every devoted to a distinct theme and arranged by a workforce. I had two talks: The second speak is from an earlier post. Martin Bonnin did a tweet from a single slide, and it […]

Null Safety – DEV Community

İçindekiler:Tip sistemlerinde null yapılabilirlikNull yapılamayan ve null yapılabilen türlerNull yapılabilir türleri kullanma Tip sisteminde null yapılabilirlikNull security statik tip sistemde başlar çünkü diğer her şey buna dayanır.Dart programınızın içinde tam bir tür evreni vardır: int ve String gibi ilkel türler, Liste gibi koleksiyon türleri ve sizin ve kullandığınız paketlerin tanımladığı tüm sınıflar ve türler. Tip […]