RKE ile Kubernetes altyapısını hazırlama

RKE, Rancher Kubernetes Engine olarak, CNCF sertifikalı bir Kubernetes altyapısıdır. Özellikle Rancher Kubernetes yönetim sistemleri ile entegre çalışabilmesi nedeniyle tercih edilebilmektedir. Kubectl kurulumu Kubectl, Kubernetes ortamınıza bağlanabilmek ve Kubernetes ortamınızı yönetebilmek için gerekli olan bir cli aracıdır. Kurulumu ise oldukça basittir ve aşağıdaki gibidir. curl -LO “https://dl.k8s.io/launch/$(curl -L -s https://dl.k8s.io/launch/steady.txt)/bin/linux/amd64/kubectl” -k chmod +x ./kubectl sudo […]