This Banner is For Sale !!
Get your ad here for a week in 20$ only and get upto 15k traffic Daily!!!

Liman Eklentilerinde istenilen bilgilerin log olarak gönderilmesi


Liman MYS’de sunucu detayları kısmında “Erişim Kayıtları” adında bir sekme bulunmaktadır. Bu tab o sunucuda çalıştırılan eklentilerde kullanılan fonksiyonların log detaylarını barındırır. Zaten hali hazırda birçok bilgi log detayında görülmektedir.

Bazı durumlarda ekstra bilgileri loglamak isteyebiliriz. Böyle bir durumda tek yapmamız gereken bir fonksiyon kullanmaktır. Eklenti geliştirirken php fonksiyonlarını app/Controllers dizini altında oluşturduğumuz php dosyalarına yazarız. Burada yazdığımız fonksiyonun içerisinde aşağıdaki fonksiyonu çağırdığımızda Log detayı yukarıda bahsettiğimiz sekmede görünecektir.

sendLog(title,message,information);
Enter fullscreen mode

Exit fullscreen mode

Bu fonksiyon Liman’ın kendi içinde hazır bulunan bir fonksiyondur. Bu sebeple fonksiyonu çağırmamız yeterlidir. Örnek verecek olursak;

sendLog("İsim","Kullanıcı ismi","Yakup");
Enter fullscreen mode

Exit fullscreen mode

dediğimizde İsim title’ına sahip log’da “Kullanıcı ismi” ve “Yakup” parametreleri görünecektir.

The Article was Inspired from tech community site.
Contact us if this is inspired from your article and we will give you credit for it for serving the community.

This Banner is For Sale !!
Get your ad here for a week in 20$ only and get upto 10k Tech related traffic daily !!!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Want to Contribute to us or want to have 15k+ Audience read your Article ? Or Just want to make a strong Backlink?