OPERATORS #C++

Binary

-operator deb 2 ta obyektni qabul qiluvchi operatorga aytiladi?

-Masalan :

  • operatory 2 ta obyekt ustida ishlatiladi.

Unary

  • operator deb 1 ta obyekt qabul qiluvchi operatorga aytiladi.

-Masalan :

!
operatori 1 ta obyekt ustida ishlatiladi ! true.

Moduls

A % B is calculate the rest of _A/B.
_
Arifmetik operatorlar
-/ amalini bajarayotganda, ma’lumotni turi muhim bo’lib ,kasr son kasr songa, butun son butun songa bo’linayotganini bilish kerak, yo’qsa misolni javobida o’zgarish bo’ladi.

  • _moduls faqat butun sonlar ustida amallarni bajaradi.
  • amallar matematika bilan bir xil ketma-ketlikda bajariladi
    _

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *