This Banner is For Sale !!
Get your ad here for a week in 20$ only and get upto 15k traffic Daily!!!

Reactni boshlash uchun JavaScriptni qanchalik bilish muhim?


Ko’pchilik JavaScriptni yetarlicha o’rganmay turib Reactga (yoki boshqa js frameworklariga) o’tishayotganini guvoohi bo’lyapmiz. Bu to’g’ri emas.
Agar siz JavaScriptdan yetarlicha bilimga ega bo’lmay turib Reactga o’tsangiz, Reactni o’rganish davomida tez-tez jsga qaytishingizga to’g’ri keladi. Bu esa Reactni o’rganish jarayonini uzoqlashtiradi, ko’plab chalkashliklarga olib keladi.
Keling, Reactdani boshlash uchun jsdan qanchalik bilish muhim ekanligini koʻrib chiqaylik.
Bular:
➊ Fundamentals
➋ Array.prototype Strategies
➌ Array Destructuring
➍ Array Unfold
➎ Object Destructuring
➏ Object Unfold
➐ Template Literals
➑ ES Modules
Fundamentals:
➊ Fundamentals

❍ Variable Declaration
❍ Variable Scope
❍ Variable Hoisting
❍ Capabilities
❍ Arrow Capabilities
❍ Callback Capabilities
❍ Closure
❍ Fundamental Operators
❍ Array Literals
❍ Object Literals
❍ if, if…else
❍ for, for…in, for…of, whereas, do…whereas

➋ Array metodlar

❍ forEach()
❍ map()
❍ cut back()
❍ flat()
❍ flatMap()
❍ discover()
❍ filter()
❍ slice()
❍ splice()
❍ push()
❍ pop()
❍ shift()
❍ unshift()
❍ some()
❍ each()

➌ Array Destructuring

U tez-tez hooclarda ishlatiladi, xususan useState() hoocida
Masalan:

⇥ const [fruits, setFruits] = useState([]);

➍ Array Unfold
Foydalanish holatlari juda ko’p. Biz arrayni nusxa ko’chiradigan joylarimizdan biri bu statedan elementni qo’shish/yangilash/o’chirishdir.

⇥ let newArray = [itemToAdd, …oldArray]

➎ Object Destructuring
Propertylar bizning funktsiya komponentimizga ob’ekt parametri sifatida uzatiladi.

Biz uni buzishimiz va faqat biz foydalanmoqchi bo’lgan xususiyatlarni belgilashimiz mumkin.
Masalan:

perform MyComponent({title, tackle}) {

}

➏ Object Unfold

Biz obyektni little one componentiga o’tkazish uchun unfold operatordan foydalanshimiz mumkin.
Masalan:
perform MyComponent({title, tackle, …relaxation}) {
return
}

➑ ES Modullar

❍ import
❍ import {}
❍ export
❍ export default

O’rganish usuli barchada turli bo’ladi. JS bilimiga ega boʻlish majburiy boʻlmasa-da, siz bir vaqtning oʻzida React va JSni ham oʻrganishingiz mumkin. Ammo oson bo’lishi uchun React sayohatingizni boshlashdan oldin JS bo’yicha asosiy bilimlarga ega bo’lishingiz tavsiya etiladi.

@ Swapna Kumar

The Article was Inspired from tech community site.
Contact us if this is inspired from your article and we will give you credit for it for serving the community.

This Banner is For Sale !!
Get your ad here for a week in 20$ only and get upto 10k Tech related traffic daily !!!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Want to Contribute to us or want to have 15k+ Audience read your Article ? Or Just want to make a strong Backlink?